«Schiloskopet» – 150 x 35 x 50 cm, MDF, super8-filmloop, kassettbåndloop, filmprojektor, 2007

«Schiloskopet» oppstod som et ordspill på mitt eget navn og Egon Schieles i forbindelse med en utstilling på galleri GAD i Oslo. Utstillingen skulle tematisere Munch og Schiele i en samtidig kontekst, og ideen var å lage et slags blikk innefra en kunstners hode. Schiloskopet var en interaktiv film og lydinstallasjon hvor man ved å trykke på en bronseknapp på framsiden av boksen, fikk avspilt en filmsnutt fra innsiden av en tegners hode imens han tegnet inntrykk fra en park. Filmsnuttens tegner viser seg som en middelmådig tegner som kjemper litt med å få motivene fra parken ned på papiret. Med Schiloskopet hadde jeg ønsker om å på en humoristisk måte ironisere over kunstnerrollen. Senere har Schiloskopet blitt utstilt flere ganger, med henholdsvis en sykkeltur gjennom Oslos gater og med sort/hvitt suggererende mønster.

Schiloskopet er en analog, interaktiv filminstallsjon som står uvirksom før noen holder inne knappen. Selve anretningen var inspirert av tidlige cinematiske apparater, og var et forsøk på å finne andre måter å vise levende bilder på i utstillingssammenheng.