«Illusjonenes rom» – utstilling galleri 21:24 aug 2007, silketrykk, Schiloskop, videoprojeksjon, 16mm-loop, platespiller

Illusjonenes rom var en rominstallasjon, som inneholdt mange forskjellige elementer. Nesten utelukkende i sort/hvitt, med bevegelser og lyd i rommet. Visuelt dominerende var det sjakkrutede mønsteret på gulvet, og en roterende spiral i enden av rommet, som avgrenset et område som skulle være aktivt. Her kunne man finne 4 innrammede silketrykk av visuelle fenomener fra persepsjonsforskning, optiske illusjoner hvor synet lures til å se mønster som fremtrer på grunn av begrensninger i sanseapparatet. Her var Schiloskopet som beskrevet ovenfor inkludert, med et roterende mønster i sort/hvitt. En platespiller med et roterende mønster, en sterk lyspære hengende fra taket og en loopet 16mm-filmsnutt.

Utstillingen var ment å være en iscenesettelse av uklarhet, som et filmsett med rekvisitter til en scene hvor en handling skulle spilles ut. Inspirasjon ble hentet fra 20-tallets surrealistiske og dadaistiske eksperimenter med lysfenomener og fotografiske teknikker. Utstillingen inneholdt også en film av en sovende kvinne for å gi et hint om en drømmelignende tilstand. Lav, skingrende klassisk musikk og lyden av filmapparatet, sammen med det sterke lyset kunne opplevelsen av rommet gi et visst ubehag.